Toekomstvisie

In 2019 is er een werkgroep in het leven geroepen om de toekomstvisie van De Belte - Schuinesloot in beeld te brengen. Na aanleiding van een enquete die destijds door de inwoners is ingevuld is de toekomstvisie ontstaan.

Klik hier om de toekomstvisie te bekijken