Welkom

De `Sociale Wegwijzer` is gemaakt in samenwerking met het bedrijf- en verenigingsleven uit de regio.

We willen alle inwoners in de omgeving van harte welkom heten.

Deze informatie voorziening maakt het mogelijk dat iedereen kan meedenken,  betrokken kan zijn en mee kan doen.