ACUTE HULP

Met vragen kunt u op werkdagen terecht bij Samen Doen. Maar soms kan het ook zijn dat u buiten werktijden acute hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als er sprake is van acute nood, of een bedreigende situatie. Dan kunt u terecht bij diverse andere instanties, waaronder Veilig Thuis, de huisarts of hulpdiensten.

De Samen Doen-teams zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 14 0523. Voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties kunt u bellen met 112. Dit gratis Europees noodnummer belt u in alle EU-lidstaten. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp: brandweer, politie of ambulance.

 

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis IJsselland is de hulporganisatie voor de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en crisissituaties. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met Veilig Thuis voor deskundige hulp en advies.

Bij Veilig Thuis kan iedereen, jong en oud, zijn verhaal kwijt bij een hulpverlener. Deze hulpverlener zet alles op een rij, beantwoordt eventuele vragen en geeft advies. Afhankelijk van de situatie zal de hulpverlener de melding verder onderzoeken en kijken of professionele hulp nodig is. Desnoods kan onmiddellijk hulp ingezet worden.

Veilig Thuis heeft één landelijk gratis telefoonnummer. Door het inspreken van uw plaatsnaam, wordt u doorgeschakeld naar Veilig Thuis IJsselland.

Wilt u advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Binnen Veilig Thuis IJsselland werkt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland. U kunt hier (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld melden.

 

 

Overige instanties

In niet levensbedreigende situaties kunt u bellen met één van de volgende instanties:

  • Veilig Thuis: 0800 20 00
  • Huisartsenpost: 0900 333 63 33 (buiten kantooruren)
  • Politie: 0900 88 44
  • Brandweer: 088 119 70 00
  • Ambulance: 038 468 45 00

Huisartsenpost Hardenberg
U vindt de Huisartsenpost Hardenberg aan de Jan Weitkamplaan 4a in Hardenberg. Een overzicht van huisartsen in de gemeente kunt u vinden via de digitale gemeentegids