Ieder kind een cadeau!

 

 

Initiatiefnemers Ina Vogelzang & Henrianne van der Vegt zetten zich in voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze vinden dat alle kinderen een Sinterklaascadeautje mogen krijgen en hebben daarom een actie opgezet, waarin Plaatselijk Belang Lutten hen ondersteunt met een financiële bijdrage.

Ook gezinnen uit Schuinesloot, Slagharen on omstreken mogen zich hiervoor opgeven. 

Heb je (of ken je) een gezin dat dit steuntje in de rug heel goed kan gebruiken? Geef je dan op via onderstaand mailadres. 

sinterklaasinlutten@gmail.com 

vermeld daarbij: 

  • naam/adres/telefoonnummer (liefst mobiel)
  • per kind: leeftijd, jongen/meisje, evt. interesse